Loukko ry:n toimintakertomus

2017-2018

Kuva: Jetro Stavén

Yhdistyksen tausta ja tarkoitus

Loukko sai alkunsa toiminnanjohtaja Hanna Rädyn turhaumasta, kun hänen cp-vammaiselle mutta työkykyiselle- ja haluiselle pikkuveljelleen ehdotettiin eläkkeelle siirtymistä. Räty koki, ettei Jani-veljen työllistymistä oltu Kouvolan kaupungissa pyritty edistämään tarpeeksi aktiivisesti ja että eläkepäätös olisi ollut ennen kaikkea kosmeettinen toimenpide työttömyyslukujen siloitteluksi. Hän päätyi keräämään ympärilleen myös tekijöilleen esteettömän kulttuuritoiminnan luomisesta kiinnostuneita ihmisiä – teatterintekijöitä, kulttuurituottajia, muusikoita, sosiaalityöntekijöitä sekä toisaalta omaehtoisesta tilan tekemisestä motivoituneita punkkareita ja muita alakulttuuritoimijoita – ja Loukon työryhmän esiaste sekä nykyiselleen muotoutunut toimintamalli saivat alkunsa.

Loukko mediassa: Yle Radio Suomi / Yle Puhe / Kouvolan Sanomat / Kansanuutiset / Voima / Rumba

Loukko somessa: Facebook / Instagram

 

Loukko ry on aloittanut toimintansa ja rekisteröity yhdistykseksi toukokuussa vuonna 2017. Jo sitä ennen yhdistyksen perustanut työryhmä oli noin puolen vuoden ajan suunnitellut tulevan Alakulttuurikeskus Loukon toimintaa ja osallistunut suunnitelmalla Vuosisadan rakentajat -kilpailuun.

Loukko ryn tarkoitus on avata Suvilahden Valvomo-rakennukseen Alakulttuurikeskus Loukko, joka tarjoaa esteetöntä ja saavutettavaa taide-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa kaikenikäisille. Erityisesti ohjelmistossa tullaan painottamaan pienimuotoisia teatteriproduktioita, musiikkiesityksiä ja erilaisia työpajoja sekä taidenäyttelyitä. Alakulttuurikeskus Loukko tulee toimimaan kehtona omaehtoiselle ja turvalliselle matalan kynnyksen toiminnalle ja kohtauspaikkana sekä helsinkiläisille kävijöille että valtakunnallisille toimintaryhmille.

Loukon toiminnassa korostetaan turvallisuutta ja helppoa lähestyttävyyttä erityisesti sellaisten ryhmien ja yksilöiden kohdalla, jotka kokevat osattomuutta ja syrjinnän pelkoa erilaisten henkilökohtaisten, fyysisten tai sosiaalisten ominaisuuksien perusteella. Monet Loukon työryhmästä lukeutuvat myös itse johonkin näistä kategorioista, ja toivomme myöhemmässä vaiheessa voivamme osallistaa tuotantoihimme ja työllistää itsemme lisäksi myös muita vastaavissa tilanteissa olevia ihmisiä.

Alakulttuurikeskus Loukon perustamisen lisäksi Loukko ry:n tavoitteena on edistää tietoisuutta ja keskustelua saavutettavuudesta ja esteettömyydestä erityisesti taide-, kulttuuri- ja liikuntatoiminnassa sekä myös yhteiskunnassa yleisesti. Loukko ryn päätavoite on sosiaalisen hyvinvoinnin sekä osallisuuden ja saavutettavuuden edistäminen. Loukko ry haluaa laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden käsitteitä kattamaan myös psyykkisen ja sosiaalisen saavutettavuuden tasot.

Hallitus 2017-2018

Loukko ry:n hallituksen jäsenet ensimmäisen hallituskauden aikana ovat olleet Hanna Räty, Mirjami Mykkänen ja Sarita KemppainenTilikauden puolivälissä tammikuussa 2018 hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Mirjami Mykkänen, varapuheenjohtajaksi Vilja Joensuu ja varainhoitajaksi sekä sihteeriksi Hanna Räty.

 

Toiminta 2017

Työryhmän kasaaminen ja toiminnan suunnittelu

Vuoden 2017 tammikuusta Loukon perustaja Hanna Räty alkoi kasata ympärilleen aktiivisia toimijoita luodakseen esteetöntä kulttuuritoimintaa. Työryhmä muovaantui nykyiseen muotoonsa vuoden 2017 aikana, ja nyt vuoden 2018 huhtikuussa siihen kuuluu kymmenkunta aktiivia. Työryhmässä on kokeneita tapahtumajärjestäjiä, sosiaali- ja kulttuurialojen osaajia sekä liikunnanohjaajia ja taiteilijoita. Ydinryhmän lisäksi toimintaan on jo nyt osallistunut kymmeniä vapaaehtoisia, ja tarjokkaita on jatkuvasti ollut enemmän kuin toimintaan on ollut mahdollista osallistaa. Vapaaehtoispohjalta toimivia aktiiveja on sitoutettu tapahtumatoiminnalla, säännöllisillä kokouksilla sekä yhteisillä virkistyspäivillä.

Vuoden 2018 alusta yhteistyössä Oranssi ry:n kanssa käynnistetty Loukon avoin työpaja-ja tapahtumatoiminta suunniteltiin pääasiassa vuoden 2017 lopulla. Suunnitelmiin kuului nyt toteutetut yhdeksän avointa keskiviikkoiltaa kulttuurikeskus Oranssin tiloissa, tukikonsertteja sekä monenlaista työpajatoimintaa.

Vuoden 2018 jo toteutunutta toimintaa kuvataan tämän toimintakertomuksen myöhemmässä vaiheessa.

Rahoituksen etsiminen ja toiminnan käynnistäminen

Vuoden 2017 toiminta painottui työryhmän kasaamiseen ja rahoituksen hakemiseen. Merkittävimpiä rahoitushankkeita olivat Vuosisadan Rakentajat -kilpailuun osallistuminen sekä vuoden 2018 alussa päättyneen Mesenaatti-kampanjan käynnistäminen.

Vuosisadan rakentajat

Vuosisadan Rakentajat -kilpailussa Loukko pääsi finaaliin kisaamaan miljoonaluokan rahoituksesta. Voitto jäi lopulta saamatta, mutta toukokuussa 2017 Loukko sai kilpailusta 7000 euron kiihdytysapurahan esteettömyystietoja kartoittavan Me:ne-sovelluksen konseptointiin. Konseptoinnin toteutti Raisa Omaheimo ja koodaustyön Okko Ojala.

 

Vuosisadan rakentajat

Joukkorahoitus

Mesenaatti-kampanja käynnistettiin loppuvuodesta 2017 ja sen päättyessä tammikuussa 2018 rahaa oli kertynyt 20 000 €. Mesenaatti.me:n kulujen jälkeen summasta jäi jäljelle 18 000 euroa. Rahoituksesta 10 000 euroa varattiin toiminnanjohtaja Hanna Rädyn palkkoihin, jotta voitiin varmistaa toiminnan käynnistyminen ja rahoitusten jatkuva hakeminen. Loput joukkorahoituksesta on korvamerkitty tilan remontoimista varten, mutta ne yksinään eivät riitä remontin käynnistämiseen.

Mesenaatti-kampanjalla oli rahankeruun lisäksi myös Loukon nimen tunnettuuden lisäämiseen liittyviä tavoitteita. Suomi-palkittu räppäri Laineen Kasperi ja hittituottaja Sakke Aalto tekivät Loukolle virallisen kannatuskappaleen, johon tuotettiin musiikkivideo yhteistyössä tuotantoyhtiö Angel Filmsin kanssa. Lisäksi toteutettiin videohaastatteluja sekä sosiaalisen median videokampanja kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa. Kampanjaa varten suuren panoksensa antoivat myös kuvataiteilija Aiju Salminen sekä tatuointitaitelija Jaakko Forsman, joiden suunnittelemat kampanjatuotteet olivat erittäin suosittuja. Loukon Reilun kaupan puuvillasta valmistetut kampanjakassit painoi punkalaitumelainen Pompperipossa.

Joukkorahoituskampanjan näkyvyystavoitteisiin päästiin, sillä Loukko noteerattiin lukuisissa medioissa (lueteltu sivun alussa).

Tilan löytyminen

Loukko ry teki Oranssi ry:n kanssa aiesopimuksen Kaapelitehdas Oy:n hallinnoiman Suvilahden vanhan tehdasalueen Valvomo-rakennuksen yhteiskäytöstä. Sopimuksen mukaan Oranssi ry alivuokraa kiinteistönsä toisesta kerroksesta noin 200 neliömetrin tilat Loukolle, ja remontin käynnistymistä sekä valmistumista odotellessa Loukko on saanut käynnistää toimintansa Oranssin olemassa olevissa tiloissa.

Aiesopimus valmisteltiin maaliskuussa 2018, mutta Loukko käynnisti toimintansa suullisen sopimuksen perusteella jo marraskuussa 2017. Jo toteutetun toiminnan eri osa-alueet käydään läpi myöhemmin tässä toimintakertomuksessa.

Esteettömyyskartoitus

Loukko toteutti keväällä 2017 kyselyn esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Kyselyyn vastasi 130 ihmistä, ja sen tuloksia on hyödynnetty sekä Loukon toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa että saavutettavuus-näkökulmien nostamisessa julkiseen keskusteluun.

Kartoituksen avulla Loukko sai konkreettista tietoa monista vähemmälle huomiolle jäävistä esteellisyyden muodoista, ja pystyy näin jatkossa vastaamaan entistä paremmin kohderyhmiensä tarpeisiin.

Kyselyn jälkeen Loukko alkoi puhua myös sosiaalisesta esteettömyydestä, jota harvemmin otetaan huomioon fyysisestikään esteettömissä tiloissa.

Nuorten mediatyöpaja Korjaamolla

Loukko järjesti yhteistyössä Kulttuuritehdas Korjaamon kanssa kesä-heinäkuun 2017 kokoontuneen, nuorille suunnatun mediatyöpajan. Pajan tarkoituksena oli osallistaa nuoria median tekemiseen, jotta sen sisältö voitaisiin alusta saakka toteuttaa mahdollisimman kohderyhmää kiinnostavasti.

Intensiivikurssilla käytiin läpi havainnointia, aiheen ja näkökulman ideointia ja eri sisältöjen tyylilajeja. Jokainen osallistuja toteutti kurssin aikana artikkelin ja/tai kuvituksen, joka julkaistiin LoukkoZine-verkkomediassa. Loukon nettisivut ja samalla kyseinen verkkomedia lanseerattiin pienimuotoisesti elokuussa 2017 ja sivut päivitettiin maaliskuussa 2018.

LoukkoZine oli osa virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Tukikonsertit

Loukko ry järjesti syksyllä 2017 kaksi tukikonserttia, lokakuussa ravintola Kuudes linjassa ja marraskuussa ravintola Lepakkomiehessä. Konserteissa nähtiin tanssia, House of Jaahas-kollektiivin drag-show sekä tasokkaiden suomalaisten underground-musiikintekijöiden yhtyeitä: Kivesveto Go Go, Särkyneet, Rainbowlicker, Tuntematon Tie, Kansanmurha, Acid Runs ja The Matricides.

Tapahtumien tarkoituksena oli pääasiassa toiminnan näkyväksi tekeminen ja Loukon brändin vakiinnuttaminen, ei niinkään rahankeruu. Molemmista tapahtumista jäätiin kuitenkin voitolle, eikä Musiikinedistämissäätiön Kuudennen linjan konserttiin myöntämää tappiotakausta tarvittu.

Vegaaninen brunssi

Loukko toteutti vegaanisen sunnuntaibrunssin Oranssi ry:n järjestämän Oranssi-festin yhteyteen marraskuussa 2017.

Brunssi oli menestys; kahden kattauksen paikat varattiin loppuun parissa päivässä. Kuten tukikonserttien, myös brunssin perimmäinen tarkoitus oli Loukon tulevan toiminnan eri muotojen esittely ja näkyvyyden saavuttaminen pikemmin kuin rahankeruu. Brunssi sai paljon positiivista palautetta ja kyselyitä, joissa toivottiin siitä säännöllistä toimintaa.

Kierrätysteemaiset joulumyyjäiset

Joulukuun alussa Loukko järjesti Oranssi ry:n tiloissa do it yourself -teemaiset joulumyyjäiset, joihin haettiin myyjiksi sekä pienyrityksiä että yksityishenkilöitä, joiden koettiin jakavan Loukon arvomaailman. Myynnissä oli itse tehtyjä joululahjoja (taidetta, voiteita, vegaanisia herkkuja) sekä kierrätysteemaan sopiva lahjakirpputori.

Myyjäisten lisäksi tapahtumassa oli osallistavia työpajoja, joissa valmistettiin pieniä joulujahjoja, sekä ilmainen lahjojenpaketointipiste.

Toiminta 2018

Juliste: Benjamin Bergman

Avoimet keskiviikot 31.1.-28.3.2018

Loukko käynnisti avointen keskiviikkojen sarjan 31.1.2018, joka toteutettiin Salonoja-säätiön myöntämän toiminta-avustuksen turvin. Keskiviikkojen tarkoituksena oli demonstroida Loukon tulevan toiminnan monipuolisuutta ja tavoittaa potentiaalisia kävijöitä eri kohderyhmistä.

 

Loukon Keskiviikkojen ohjelmaan on kuulunut muun muassa elävää musiikkia, piirustustyöpajoja, lyhytelokuvanäytös, ompelun ohjaamista, ilmaisia vaihtokirpputoreja, erilaisia kädentaito-ryhmiä, feminististä stand-upia, dildobingo, LoukkoZine-verkkomediatyöpaja sekä tanssi- ja joogatunteja. Tapahtumat ovat olleet maksuttomia ja ikärajattomia.

Keskiviikkoja järjestettiin edellämainitulla aikavälillä yhteensä yhdeksän, ja yhteensä ne tavoittivat arviolta 300 kävijää ilman isompaa mainostamista. Huomionarvoista on, että heti ensimmäisestä keskiviikosta alkaen samoja kävijöitä tuli paikalle viikosta toiseen – pidemmällä aikavälillä toiminnan voitaisiin siis otaksua saavuttavan vakituisen kävijäkunnan. Saamamme palaute oli pääsääntöisesti positiivista, ja tarve ostopakottomille ja ikärajattomille iltatapahtumille on selkeästi akuutti. Meidän aukioloaikamme 17-21 jäivät loppupäästä usein liian lyhyiksi, sillä ihmiset tuntuivat kaipaavan nimenomaan ilta-aikaan auki olevia toiminnallisia ja toisaalta vain istuskelun sallivia tiloja, jotka eivät ole baareja.

Keskiviikkojen työpajoja oli (mm. kankaanpainantaa, ompelua, askartelua, antikapitalistista virkkausta, rintanappien tekemistä, pienlehden taittamista…) vetämässä lähinnä Loukon aktiiveja, mutta liikunnallisia iltoja ohjasivat tanssin ja joogan ammattilaiset. Avoimissa keskiviikoissa esiintyi yhteensä kahdeksan toiminnan ulkopuolista artistia, yhtyettä tai muuta esiintyjää, jotka halusivat tukea Loukon toimintaa esiintymällä pääsääntöisesti ilmaiseksi.

Tukikeikat

Loukko järjesti keväällä 2018 kaksi tukikonserttia Oranssi ry:n tiloissa. Niistä ensimmäisessä, 24.2. järjestetyssä tapahtumassa esiintyivät helsinkiläiset Last Days ja Deserts sekä tamperelainen Lähtevät Kaukojunat. Tapahtumaan saapui 60 henkilöä tilan kapasiteetin ollessa 100 kävijää kerrallaan.

Toinen tukikeikka pidettiin 24.3., ja sen teemana oli loukkolaisten omat bändit. Tapahtumassa esiintyivät Rue Morgue, Ydinperhe, Cold Institution sekä Rest in Piss, ja kävijöitä oli tilan sallimat 100 henkeä.

Loukon intensiivikurssit, huhti-toukokuu 2018

Vuodenvaihteessa käynnistettiin suunnittelu keväällä 2018 järjestettävistä intensiivikursseista, joiden aiheina on dokumenttiteatteri, popping-tanssi sekä drag-taide. Lisäksi käynnistettiin työt toukokuussa järjestettävän, nelipäiväisen ja poikkitaiteellisen LoukkoFest-tapahtuman toteuttamiseksi.

Erityisesti intensiivikurssien koordinointiin mutta myös Loukon kevään 2018 muun ohjelman tuotantoon otettiin työharjoittelijaksi muutenkin Loukon ydinryhmään kuuluva sosionomiopiskelija Vilja Joensuu. Joensuun harjoittelun kesto on 13 viikkoa, alkaen 19.2. ja päättyen LoukkoFestien loputtua 20.5.2018. Joensuu on tuottanut huhti-toukokuun työpajoja sekä festivaaliohjelmaa, laatinut kevään aikataulut ja hoitanut sponsorihankintaa kurssien tarpeisiin. Kurssit valmistavat esityksiä toukokuun puolivälissä järjestettäville LoukkoFesteille.

Dokumenttiteatterikurssia ohjaa näyttelijä ja esityspedagogi Elina Ylisuvanto ja popping-kurssia ammattitanssijat Petra Kinnunen sekä Huyen Do. Jälkimmäisen sponsorina toimii Helsingin Lasipaja Oy.

Drag-kurssi toteutetaan yhteistyössä House of Jaahas drag-kollektiivin kanssa, ja sen yhteistyökumppaneina toimivat Punanaamio, vegaaniseen kosmetiikkaan erikoistunut Ecco-Verde sekä luomukosmetiikkayritys Lush.

LoukkoFest 2018

Flyer: Mitro Partti

Toukokuun 16.-19. järjestetään Oranssi ry:n tiloissa LoukkoFest-niminen tapahtuma, joka on osa vuosittaisen Kallio Kukkii -tapahtuman virallista ohjelmaa.

Nelipäiväinen festivaali on ohjelmistoltaan poikkitaiteellinen ja sisältää monipuolisesti esittävää taidetta, liikuntaa sekä työpajoja.

Huhti-toukokuun intensiivikurssit dokumenttiteatterista, dragista ja poppingista valmistavat vetäjiensä johdolla esityksiä LoukkoFesteille.

Keskiviikko ja torstai 16.-17.5. on pyhitetty pääsääntöisesti näille taidemuodoille; kurssilaisten lisäksi arki-illoissa esiintyvät ammattitanssiryhmät PH2 sekä Eccentric Squad. Keskiviikkona festivaaleilla esitetään myös Euphoria Borealis -kollektiivin lyhytelokuvia, ja torstaina Vapaa Taidekoulu järjestää osallistavan, performanssinomaisen jättiselfietyöpajan. Myös Kinobox Obscuran jättimäiset camera obscurat nähdään paikalla pitkin viikkoa.

Perjantai ja lauantai 18. ja 19.5. ovat ohjelmistoltaan musiikkipainotteisempia. Esiintyvät artistit on valittu ajatuksella, että ne esittelevät kotimaisen undergroundmusiikin laatua ja kirjoa valtakunnallisesti – pohjoisin esiintyjä Romanssi saapuu festivaaleille Rovaniemeltä asti. Muita varmistuneita esiintyjiä ovat rap-sensaatio Draama-Helmi, post punk -yhtye Kuudes Silmä, kotimaisen 82-hardcoren helmi Maailmanloppu, kokonaan naisoletetuista koostuva punk-nelikko Sister Disaster, kovassa nousussa oleva straight edge -bändi Raivoraittius, elektroninen Sekret Teknik, pop punk -pumppu Tuntematon Tie sekä tuore tamperelainen hardcorekokoonpano Vallanhimo.

Sään salliessa Loisto setlementin Loisto Paja! -työllistämishanke järjestää festivaalilauantaina yhteistyössä Tyttörullalautailijat ry:n kanssa skeittityöpajan Oranssin pihapiirissä. Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus skeittaamisen kokeilemiseen sekä tuunailla yhdessä keräyksellä hankittuja skeittilautoja.

Festivaali rahoitetaan Salonoja-säätiön toiminta-avustuksella ja pienillä pääsylipputuloilla.

Tiivistetysti

Loukon toiminta vuonna 2017 oli toiminnan käynnistämistä valmistelevaa työtä ja pitkäjänteistä rahoitushakua. Näkyvää toimintaa oli vähemmän, mutta kivijalka vuonna 2018 alkaneelle toiminnalle syntyi. Suunnitelmat ehtivät ensimmäisen toimintavuoden aikana elää – paljon laskettiin rahoituskilpailujen ja -kampanjoiden varaan, mutta se osoittautui toistaiseksi riittämättömäksi ja suurelta osin turhaksi toivoksi. Pitkään suunnitelmien kohteena olleesta vuokrauskohteesta jouduttiin rahoituksen puuttuessa luopumaan.

Loppuvuodesta 2017 kuitenkin tulevaisuus kirkastui Oranssi ry:n tarjotessa avokätisesti tilojaan Loukon työryhmän käyttöön ja mahdollisuuden uusiin tiloihin.

Loukko ry:n tämänhetkinen tilanne on periaatteessa hyvä: aiesopimus Oranssi ry:n kanssa 200 m2:n tilojen alivuokraamisesta on tehty, Oranssin aikanaan teettämiä remonttisuunnitelmia tarkastetaan parasta aikaa ja Loukon varsinainen toiminta on käynnistetty Oranssin tiloissa hyvällä menestyksellä.

Loukon työryhmä on motivoitunut ja sitoutunut, ja toiminnasta saatu palaute vahvistaa Loukon näkemystä esteettömän ja turvallisen taide-, kulttuuri- ja liikuntatoiminnan suuresta tarpeesta sekä toisaalta uskoa työryhmän kyvystä vastata tähän tarpeeseen.

 

Yhteistyössä Loukon kanssa vuoden aikana ovat toimineet: