DIY-TAIDEKILPAILU: ”POIKKEUSTILA”

Miltä ihmiskuntaa parhaillaan koetteleva pandemia tuntuu yksilöstä?

Miltä eristys maistuu, näyttää, haisee tai kuulostaa?

//English below//

Saavutettavampaa ja turvallisempaa kulttuuria edistämään perustettu Loukko ry julkistaa diy-taidekilpailun, jonka teemana on ”poikkeustila”.

Kilpailuun voi osallistua kolmessa eri kategoriassa, joissa aihetta voi tulkita ja käsitellä vapaasti. Emme halua rajoittaa taidemuotoa tai tekniikkaa. Kilpailuun voivat osallistua kaiken ikäiset statuksesta riippumatta. Kilpailuun voi halutessaan osallistua myös nimimerkillä.

Kilpailutöitä arvioidaan sisällön, toteutuksen, kekseliäisyyden ja/tai näkökulman perusteella loukkolaisista koostuvan esiraadin ja päätuomarien subjektiivisten mieltymysten ja kokemusten pohjalta. Kilpailun päätuomareina toimivat kuvataiteilija ja muusikko Atte Viljamaa, lavarunoilija Rae Aiemaa sekä kuva- ja performanssitaiteilija Arina Baranova.

Jokaisen kategorian voittaja saa 100 euron päivittäistavarakaupan lahjakortin ja Loukon lounaspassin, jolla voi nauttia Alakulttuurikeskus Loukon kansankeittiölounaan peräti 10 kertaa, kunhan toiminta voidaan taas käynnistää. Lisäksi jokaisesta kategoriasta palkitaan kaksi työtä Loukon tuotepalkinnoin.

Kategoriat ja kategoriakohtaiset rajoitukset

A) Kuva

Kuva voi olla liikkumatonta tai liikkuvaa. Teoksen tulee olla siirrettävissä sähköpostitse tai linkillä ja oltava linkin takana ladattavissa. Tallenteiden enimmäiskesto 1 minuutti.

B) Sana

Teoksen tulee olla siirrettävissä sähköpostitse tai linkillä ja oltava linkin takana ladattavissa. Enimmäispituus kolme yksipuolista sivua.

C) Muu

Teoksen tulee olla siirrettävissä sähköpostitse tai linkillä ja oltava linkin takana ladattavissa. Kyseessä voi olla myös kuva teoksesta. Tallenteiden enimmäiskesto on 1 minuutti.

Osallistuminen

Kilpailu päättyy sunnuntaina 10.5.2020 kello 20.00.
Voittajat julistamme 20.5. Olemme sähköpostitse yhteydessä voittajiin.

Yhdellä työllä voi osallistua vain yhteen kategoriaan, mutta kilpailutöiden määrää ei ole rajattu.
Viralliset osallistumiskielet ovat suomi ja englanti, mutta teokset voivat sisältää myös muita olemassaolevia tai keksittyjä kieliä.

Kilpailuun osallistut toimittamalla työsi sähköpostitse liitteenä tai latauslinkkinä: poikkeustila@kulttuuriloukko.fi
Kirjoita sähköpostikenttään oikea nimesi, nimimerkkisi (jos osallistut nimimerkillä), sähköpostiosoitteesi ja postiosoitteesi.
Kirjoita otsikkokenttään nimi tai nimimerkki, jolla osallistut kilpailuun sekä kategoria, jossa osallistut.
Nimeä kilpailutyösi samoilla tiedoilla.

Ehdot

Loukko pidättää oikeuden julkaista kilpailutöitä verkkozinessään, nettisivuillaan sekä sosiaalisen median kanavissaan kuitenkin aina tekijän/nimimerkin ja kontekstin mainiten.

Emme käytä tietojasi mihinkään muuhun kuin kilpailusta tiedottamiseen. Jos ilmoitat osallistuvasi nimimerkillä, emme paljasta henkilöllisyyttäsi kolmansille osapuolille.

Kysyttävää?
poikkeustila@kulttuuriloukko.fi

 

//

How does an individual feel about a pandemic currently afflicting humanity?

How does the isolation taste, look, smell or sound?

 

Loukko ry, founded to promote a more accessible and safer culture, is announcing a diy art competition with the theme ”state of emergency”.

You can enter the competition in three different categories where the topic can be interpreted freely. We don’t want to limit art form or technique. The competition is open to people of all ages, regardless of status. If you wish, you can also participate in the competition under a pseudonym.

Entries will be judged on the basis of content, implementation, ingenuity and / or perspective, based on the subjective preferences and experiences of the jury consisting of people from Loukko and the main judges. The main judges of the competition are poet Rae Aiemaa, visual artist and musician Atte Viljamaa and performance & visual artist Arina Baranova.

The winner of each category will receive a  grocery gift card (100 euro) and a lunch pass for Loukko, which can be used to enjoy the lunch at Loukko as many as 10 times, as long as the activity can be restarted. In addition, two works from each category will be awarded with Loukko products.

Categories and category-specific restrictions

A) Picture

The picture can be still or moving. The work must be transferable via email or link and be downloadable behind the link. Maximum recording time 1 minute.

B) Word

The work must be transferable via email or link and be downloadable behind the link. Maximum length of three single-sided pages.

C) Other

The work must be transferable via email or link and be downloadable behind the link. It can also be a picture of a work. The maximum duration of recordings is 1 minute.

Participation

The competition ends on Sunday, May 10, 2020 at 8:00 PM.
Winners will be announced on May 20. We will be in touch with the winners via email.

Only one entry can be submitted for one category, but the number of entries is not limited. The official languages ​​of participation are Finnish and English, but works may also include other existing or invented languages.

You will participate in the competition by submitting your work by email as an attachment or download link: poikkeustila@kulttuuriloukko.fi
Enter your real name, pseudonym (if you participate with a pseudonym), email address, and postal address in the email.
In the title field, enter your name or pseudonym you are using to enter the competition and the category in which you are entering.
Name your competition entry with the same information.

Terms

Loukko reserves the right to publish entries in its online zine, on its website and on its social media channels, always including the author / pseudonym and context.

We will not use your information for any other purpose than to provide information about the competition. If you report participation under a pseudonym, we will not disclose your identity to third parties.

Any questions?
poikkeustila@kulttuuriloukko.fi