Koronakriisi on palveluiden kriisi – Loukkoon avataan matalan kynnyksen neuvontapiste Kellari Konttori

Piirretty kuva hämärästä kaupunkimaisemasta. Etualalla rotta, joka seisoo takajaloillaan ja katsoo tyhjillään olevia toimistorakennuksia.
English below
Koronapandemia on muuttanut maailmaa ja muutos näkyy kouriintuntuvasti palvelukentällä. Välittömien vaikutusten lisäksi pitkäaikaiset muutokset tulevat vaikuttamaan meistä jokaisen elämään jollain tavalla. Mahdollisuudet selviytyä kriisissä näyttävät hyvin erilaisilta riippuen elämäntilanteista ja olosuhteista. Nyt jos koskaan tarvitaan vahvoja tukiverkostoja ja solidaarisuutta. Loukkoon perustettu Kellari Konttori avaa kesällä matalan kynnyksen neuvontapisteen, joka seuraa tilannetta ja tarjoaa vertaistukea muuttuvassa palvelutilanteessa. Tähän tekstiin on koottu päivittyviä palvelulistauksia, joiden kautta apua voi sekä saada että antaa.

Olemme alkuvuoden ajan suunnitelleet Loukolle uudenlaista toimintaa – matalan kynnyksen palveluohjausta, tai pikemminkin vertaisohjauksellista tukea palveluviidakoissa rämpimiseen. Sellaista, että yhdessä voitaisiin jakaa vinkkejä, kokemuksia ja myös käytännön resursseja tukien ja palveluiden saamisen helpottamiseksi. Että voisi tulla skannaamaan, printtaamaan ja juttelemaan, ja vaikka yhdessä kirjoittaa hakemuksia, joista yksin voi tuntua mahdottomalta saada otetta.

Palvelua työstäessämme tuli kuitenkin korona. On käynyt selväksi, että sen myötä alkanut kriisi koettelee eniten, kun elämäntilanne tai olosuhteet ovat jo valmiiksi haavoittuvaisia. Kun ei ole kotia johon eristäytyä, oma koti ei ole turvallinen paikka, tai kun on joutunut taistelemaan oikeuksiensa puolesta saadakseen itselleen kuuluvia palveluita jo ennen kriisiä.

Koronakriisi kuormittaa terveydenhuollon lisäksi tukipalveluita äärimmilleen

Koronakriisi kuormittaa terveydenhuollon lisäksi kaikkia tukipalveluita äärimmilleen. Poikkeusolojen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve tulee vain kasvamaan, kun yhä useammat ihmiset tarvitsevat apua toimeentulon kärsiessä, palveluiden karsiutuessa ja tukiverkostojen kiristyessä. Riski yksinjäämiselle ja väliinputoamiselle kasvaa, kun palveluita sopeutetaan ja uusia kehitetään.

Mitä haastavammaksi virus- ja tartuntatilanne pääsee, sitä suurempi joukko ihmisiä tulee kärsimään kriisin seurannaisvaikutuksista. Kyseessä ei ole vain viruksen kannalta kriittisiin riskiryhmiin kuuluvat, vaan kaikki, joille tukipalvelut ovat elinehto, oli virusta tai ei. Onkin tärkeä muistaa, että toimintamme ja suhtautumisemme rajoitustoimenpiteisiin vaikuttaa paljon omaa elämänpiiriämme laajemmalle.

Olemme pyrkineet pysymään kartalla siitä miten palvelut tällä hetkellä toimivat ja kokoamaan niistä listaa. Kriisi on kuitenkin muuttanut palveluiden kenttää laajasti ja tilanne päivittyy jatkuvasti, joten kattavan ja pysyvän listan kokoaminen ei toimi. Olemme sen sijaan koonneet tekstin loppuun linkkejä päivittyviin palvelulistauksiin. Niistä voi olla hyötyä myös silloin, kun mietit miten voit auttaa muita – mistä apua saa, miten sitä voi antaa ja miten voit ohjata ihmisiä avun pariin.

Kellari Konttori tarjoaa matalan kynnyksen palveluohjausta, tai pikemminkin vertaisohjauksellista tukea palveluviidakoissa rämpimiseen

Kellari Konttori päivystää poikkeuksia lukuunottamatta Loukossa keskiviikkoisin klo 15 – 18 ja on tavoitettavissa myös etänä sekä ajanvarauksella – lisätietoja jälkimmäisistä saat kysymällä!

Kellari Konttori sijaitsee nimensä mukaan kellarissa Loukon takaosassa. Kellariin on kuusi (6) rappusta ja tukikaide. Jokaisena päivystyspäivänä löydät kellarirottia myös yläkerrasta, mutta suurin osa teknisistä laitteistamme sijaitsee kellarissa. Kellari Konttori toimii Loukon aukioloaikoina, joten yläkerta on avointa tilaa. Jos haluat varata ajan suljetulle tapaamiselle esteettömämmässä yläkerrassa, ota meihin yhteyttä ja voimme sopia ajankohdan Loukon aukioloaikojen ulkopuolelta.

Varauduthan siihen, että asiasi käsittelyyn saattaa kulua aikaa.
Jos mahdollista, ota oma tietokone mukaan.
Mikäli haluat työstää hakemuksia paikan päällä, ota verkkopankkitunnukset tai vastaavat sähköistä tunnistautumista varten tarvittavat tiedot mukaan.

Kellari Konttorin tavoitat osoitteesta kellarikonttori@kulttuuriloukko.fi 

Meihin voi jo olla yhteydessä, oli sitten kyse ideoista, mielenkiinnosta toimintaa ja sen kehittämistä kohtaan tai palveluohjaukseen liittyvistä kysymyksistä. Pyrimme vastaamaan muutaman päivän sisällä, niiden tietojen pohjalta mitä tähän mennessä olemme keränneet, tai ohjaamaan asiantuntevamman tahon pariin.

Terveisin,

konttorirotat Vilja, Kuisma ja Petrus

Piirroskuva, jossa kolme rottamaista hahmoa toimistopöydän takana.

 

COVID-19 is leading to a crisis in services – Loukko opens Basement Bureau for low-threshold service guidance

The COVID-19 pandemic is changing the world and the field of support services inevitably. Concrete, direct changes will be followed by long term shifts in the need and providing of services. This will affect all of us, in one way or another. Chances of adapting to and overcoming these changes are different depending on our life situations and circumstances. We need stronger support networks and solidarity now more than ever. Loukko is starting a new kind of social support network, the Basement Bureau, to meet some of these needs. In this article we’ve compiled a few listings of current services concerning the situation.

For the past few months, we have been planning a new kind of activity for Loukko – low-threshold service guidance, or rather peer-to-peer support for finding your way around social services. Such that tips, experiences and also practical resources can be shared together to make it easier to get support and services. That people could come to scan, print, and chat, and even write applications together, which can feel challenging to get a grip of alone.

However, while working on the service, our society faced the COVID-19 pandemic. It has become clear that the crisis following hits hardest when your life situation or circumstances are already vulnerable: if there is no home to isolate yourself to, if your home is not safe, or if you have had to fight for your rights to get services that belong to you even before the crisis.

The corona crisis is placing pressure on all support services

In addition to healthcare, the corona crisis is placing an extreme pressure on all support services. With these exceptional circumstances, the need for social and health services will only increase as more and more people are in need of help, as livelihoods suffer, services are cut back and support networks become tighter. The risk of social exclusion increases as services are changing, being adapted and new ones are developed.

The more challenging the infection situation gets, the greater the number of people who will suffer from the consequences of the crisis. It is not just those who are at risk for the virus, but everyone for whom support services are a vital condition, whether or not they have the virus. It is therefore important to remember that our actions and attitudes towards restrictive measures have impact beyond our personal life circles.

Basement Bureau offers low-threshold service guidance, or rather peer-to-peer support for finding your way around the jungle of social services

We have tried to keep track of how the services currently work and compile a list of them. However, the crisis has changed the field of social services extensively and the situation is constantly in motion, so compiling a comprehensive, permanent list would not work. Instead, we’ve put together links to updated service listings at the end of the text. They can also be helpful when thinking about how you can help others – where to get help, how to give it, and how to guide people to get the help they need.

The Basement Bureau is open (with few exceptions) on Wednesedays from 3PM to 6PM. Contact us if you wish to make a specific appointment or set up a virtual meeting!

The Basement Bureau is literally in a basement space at the back of Loukko. There is a staircase of six (6) steps leading to the basement and a support rail attached to the wall. On all Bureau days you will also find an office rat upstairs, but most of our technical resources are in the basement. The upstairs space is not private as we operate while Loukko is open. If you wish to have a private time at the more accessible upstairs space, contact us by a-mail and we will make an appointment outside Loukko’s opening hours.
Please be aware that it may take some time to process whatever situation you come in with. If possible, bring your own laptop as well. If you want to process applications, bring your online banking IDs or similar information required for electronic identification.

You can reach Basement Bureau (Kellari Konttori) at kellarikonttori@kulttuuriloukko.fi

Get in touch, whether it is about ideas, interest in the activity and its development, or issues related to social services. We aim to respond within a few days, based on the information we have gathered so far or refer you to a more knowledgeable actor. 

Sincerely,

Bureau Rats Vilja, Kuisma and Petrus

 

Apua sekä apuvälineitä auttamiseen koronaepidemian aikana // Resources for helping yourself or others during the pandemic

 

Ruoka-apua // Food Aid

Ruoka-apua tarjoavat palvelut alueittain:

Ruoka-apu.fi

 

Perustarpeita koskevat palvelut // Basic Needs Services

Päivystävät sosiaalipalvelut, suihku- ja pyykinpesumahdollisuudet, neulanvaihtopisteet yms:

Sininauhasäätiö – Asunnottomien ja paperittomien palvelut koronaepidemian aikana 

 

Mielenterveyden tuki // Mental Health Support

Keskusteluapua verkossa eri kanavissa ja alueelliset kriisipuhelimet:

Mieli ry – Keskusteluapua

Kriisikeskusverkosto (puhelinapua eri kaupungeissa):

Suomen Mielenterveys ry

 

Minne lahjoittaa // Where to Donate

Kaikkein akuuteimmissa tilanteissa olevien ihmisten kanssa työtä tekeville tahoille voi lahjoittaa rahaa mm. näistä linkeistä:

Diakonissalaitos – Lahjoita

Vva ry – Lahjoita

 

Artikkelin kuvitus: @entropikuro
Päivitetty 7.7.2020