Lahjoita Loukolle?

Helsingin poliisi on myöntänyt Loukko ry:lle rahankeräysluvan 21.11.2019 -20.11.2020 väliselle ajalle. Luvan numero on RA/2019/1031 ja se on myönnetty Helsingin alueelle. Keräys on pantu käytäntöön Loukko ry:n toimesta, ja keräysaika on sama kuin keräyksen voimassaoloaika.

Loukko ry:tä voi tukea rahallisesti siirtämällä valinnaisen summan tilille: 

FI4157230220564954 / Loukko ry
Viestikenttään: Lahjoitus

Lahjoituksena kerättyjä varoja tullaan käyttämään perustoimintamme ylläpitämiseen Helsingissä sijaitsevissa tiloissamme (mm. vuokranmaksu ja muut toimitilasta koituvat kustannukset, palkat ja esityspalkkiot) sekä tilojemme kehittämiseen entistä esteettömämmiksi (apuvälineet, tukikaiteet, kynnysluiskat yms.). Kerättävät varat käytetään vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Kiitos tuesta! <3