Loukko Galleria esittäytyy – keitä matalan kynnyksen taidegallerian takaa löytyy?

Keväällä 2019 toimintansa aloittanut Loukko Galleria on Alakulttuurikeskus Loukon kahvila- ja tapahtumatiloissa toimiva matalan kynnyksen taidegalleria.

In English here

Galleriasta vastaa galleriatiimi, johon kuuluvat vakituisesti kolme jäsentä. Lisäksi jatkossa näyttelyvalintoihin osallistuvat vuosittain vaihtuvat vierailevat kuraattorit. Gallerian toimintaa ohjaavat matalan kynnyksen periaatteet. Näkemyksemme on, että taide ei ole ainoastaan ammattitaiteilijoille, taidekoulutuksen saaneille tai taideinstituutioiden sisällä toimiville yksityishenkilöille ja ryhmille. Galleriatiimi esittäytyy artikkelin lopussa.

Taiteesta nauttiminen ja tekeminen kuuluvat lähtökohtaisesti kaikille taustasta riippumatta. Loukko Galleriaan hakeakseen ei tarvitse olla ammattimaisesti toimiva taiteilija tai laajaa tunnustusta nauttiva tekijä. Haluamme toiminnallamme kyseenalaistaa taidekentän normeja siitä, kuka saa tehdä taidetta tai näkyä ja kuka taidetta rajaa tai määrittelee. Toivomme pystyvämme luomaan taiteelle ja taiteen tekijöille uudenlaista tilaa ja matalan kynnyksen mahdollisuuksia. Meistä ruohonjuuritason taide ja alakulttuurit ansaitsevat nähdyksi ja juhlituksi tulemista siinä missä korkeakulttuuriksikin katsotut taiteenmuodot.

Haluamme toiminnallamme kyseenalaistaa taidekentän normeja siitä, kuka saa tehdä taidetta tai näkyä ja kuka taidetta rajaa tai määrittelee.

Lähtökohtamme on, että taiteellinen ilmaisun- ja sananvapaus ei tarkoita vapautumista kritiikistä ja vastuusta. Olemme kiinnostuneita siitä, millaisia representaatioita taiteen kautta välitetään, ts. kuka kertoo, kenestä kertoo ja kenelle kertoo. Loukko Galleria painottaa valinnoissaan tekijöiden, aiheiden ja tekniikoiden moninaisuutta ja vaihtelevuutta. Lisäksi Alakulttuurikeskus Loukon kaikessa toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, jotka koskevat myös Gallerian tiloja. 

Näyttelyvalinnat pohjautuvat yllä mainittuihin Loukon ja Gallerian toimintaperiaatteisiin, mutta niihin vaikuttavat väistämättä myös gallerian jäsenten henkilökohtaiset näkemykset ja mieltymykset. Näyttelykuratointi ei ole neutraalia, eikä sitä pitäisi sellaisena esittää. Kuratointiin liittyy aina valtaa. Kuratointi on tilan antamista ja esiin nostamista, mutta myös valikoimista ja pois jättämistä. Pyrimme jatkuvasti haastamaan itseämme ja hajottamaan keskittynyttä valtaa vierailevien kuraattorien avulla. 

Pyrimme jatkuvasti haastamaan itseämme ja hajottamaan keskittynyttä valtaa

Tästäkin huolimatta kaikki hakijat eivät voi tulla valituiksi. Näyttelypaikkoja on yleensä vähän suhteessa hakijoiden määrään. Mikäli hakemus on hylätty, kannustamme rohkeasti hakemaan uudelleen seuraavalle kaudelle. Hylkäämiseen saattavat vaikuttaa hakijasta riippumattomat tekijät. Esimerkiksi: yksi valintaperusteista on tekniikoiden moninaisuus, joten emme lähtökohtaisesti ota yhdelle vuodelle kuutta valokuvanäyttelyä, vaikka ne kaikki ansaitsisivat tulla esille. 

Avoimet näyttelyhaut järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Vierailevan kuraattorin erityishaku avataan kerran vuodessa syksyllä. Meiltä on myös mahdollista saada apua hakemuksen tekemiseen tai hakemuksen laatimista helpottava lomakepohja. Voit pyytää neuvoja tai sopia kanssamme tapaamisen sähköpostitse osoitteessa galleria@kulttuuriloukko.fi 

Valkoisella pohjalla logo, jossa LOUKKO käsinpiirrettynä ja GALLERIA selkein tikkukirjaimin

Atte Viljamaa (1988) on alakulttuuritaustainen kuvataiteilija, muusikko, graafikko ja keikkajärjestäjä. Viljamaa on kiinnostunut tilallisuudesta, symboleista, alakulttuureista ja intertekstualisuudesta. Hän painottaa toiminnassaan DIY-henkeä ja jokaisen oikeutta itseilmaisuun.

Nova Kaspia (1990) on kuvataiteilija, drag-artisti ja taidepedagogi. Työvälineinään hän käyttää laajasti erilaisia tekniikoita videotaiteesta vesiväripuupiirrokseen. Novaa kiehtovat identiteetin ja vallan kysymykset, queer, mauttomuus ja plastisuus, marginalisoitujen ryhmien itsemäärittely ja antivoimaantumisen narratiivit. 

Vilja Joensuu (1988) on itseoppinut tekstiilitaiteilija ja muusikko sekä kulttuuri- ja sosiaalialojen sekatyöläinen. Alakulttuurikeskus Loukon koordinaattorina ja toiminnanjohtajan tehtävissä toimiessaan häntä kiinnostaa erityisesti luova matalan kynnyksen taidetoiminta ja sen sosiaalista hyvinvointia vahvistavat ulottuvuudet.

Aiempia jäseniä:

Syys Huurre