Toimintakertomukset

Kuva: Jetro Stavén

Loukko ry:n toimintakertomukset

2021

2020

2019

2018

2017

Yhdistyksen tausta ja tarkoitus

Loukko sai alkunsa toiminnanjohtaja Hanna Rädyn turhaumasta, kun hänen cp-vammaiselle mutta työkykyiselle- ja haluiselle pikkuveljelleen ehdotettiin eläkkeelle siirtymistä. Räty koki, ettei Jani-veljen työllistymistä oltu Kouvolan kaupungissa pyritty edistämään tarpeeksi aktiivisesti ja että eläkepäätös olisi ollut ennen kaikkea kosmeettinen toimenpide työttömyyslukujen siloitteluksi. Hän päätyi keräämään ympärilleen myös tekijöilleen esteettömän kulttuuritoiminnan luomisesta kiinnostuneita ihmisiä – teatterintekijöitä, kulttuurituottajia, muusikoita, sosiaalityöntekijöitä sekä toisaalta omaehtoisesta tilan tekemisestä motivoituneita punkkareita ja muita alakulttuuritoimijoita – ja Loukon työryhmän esiaste sekä nykyiselleen muotoutunut toimintamalli saivat alkunsa.

Alakulttuurikeskus Loukon perustamisen lisäksi Loukko ry:n tavoitteena on edistää tietoisuutta ja keskustelua saavutettavuudesta ja esteettömyydestä erityisesti taide-, kulttuuri- ja liikuntatoiminnassa sekä myös yhteiskunnassa yleisesti. Loukko ryn päätavoite on sosiaalisen hyvinvoinnin sekä osallisuuden ja saavutettavuuden edistäminen. Loukko ry haluaa laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden käsitteitä kattamaan myös sosiaalisen ja taloudellisen saavutettavuuden tasot.

Loukko somessa: Facebook / Instagram