Loukon museokerho 2022

Kollaasitekniikalla tehty Loukon museokerhon kyltti. Lehdestä leikellyt kirjaimet muodostavat Loukon museokerhon nimen. Taustalla on kultakirjailun ympäröimät teatterin samettiverhot.

Museokerho palaa kevääksi!

In English below

Loukon museokerho perustettiin vuonna 2019 ja se teki silloin kahdeksan käyntiä neljään eri museoon ja jopa kansallisoopperan kulisseihin! Koronan ja Loukon muun toiminnan pyörittämiseen tarvittavien voimavarojen takia museokerho jäi muutamaksi vuodeksi jäihin, mutta nyt se nostaa taas päätään horroksesta.

Museokerhon tarkoitus on madaltaa näyttelyissä käymisen kynnystä taloudellisesti ja sosiaalisesti. Museokerho tekee maksuttomia ja ohjattuja ryhmäkäyntejä taidenäyttelyihin lempeällä otteella. Emme ole taidekriitikoita, -historioitsijoita taikka asiantuntijoita, mutta haluamme kannustaa kaikkia taiteen kokemiseen ja luoda uusia mahdollisuuksia sitä varten.

Kerhon loukkolaiset vetäjät tutustuvat näyttelyihin etukäteen ja laativat niistä lyhyet kuvaukset ja mahdolliset sisältöhuomautukset. Selvitämme, millaiset museon WC-tilat ovat ja kartoitamme levähdyspaikat, maksulliset ja maksuttomat narikat sekä esteettömimmät kulkureitit.

Yhdellä käynnillä kierretään näyttely tai pari niiden laajuudesta riippuen. Emme ole museo-oppaita, mutta ryhmässä voidaan jakaa näyttelyistä heränneitä ajatuksia – ja halutessaan niistä voi myös kirjoittaa Loukon verkkomediaan.

Kulttuuri kuuluu juuri sinulle, vaikka sisäänpääsymaksuihin ei olisi varaa, vaikka et uskaltaisi yksin lähteä tai vaikka julkiset tilat ja prameat puitteet tuntuisivat vierailta. Taide on osa ihmisyyttä ja sinulla on oikeus kokea se. Mennään yhdessä!

Miten mukaan?

Kullekin museokäynnille mahtuu museosta riippuen eri määrä ihmisiä mukaan. Jotta osaamme pysyä museon ryhmäkoon rajoissa, pyydämme ilmoittautumaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen loukko@kulttuuriloukko.fi tai laittamalla yksityisviestiä Loukon instagramiin. Kerro viestissäsi, minkä päivän käynnille olisit tulossa. Saat meiltä kuittauksen ilmoittautumisesta. Ei haittaa, vaikka et pääsisikään paikalle ilmoittautumisen jälkeen, mutta kerrothan meille jos jätät tulematta, niin tiedämme, ettet ole eksynyt matkalla!

Tulevat käynnit

Museokerhon vuoden 2022 tulevat käynnit päivitetään tälle sivulle.

Menneet käynnit

11.4. Amos Rex – Maanala

22.4. Valokuvataiteen museo (Kaapelitehdas) – Piktorialismi & Pysyvä jälki

Ma 2.5. Valokuvataiteen museo (K1 / Kämp Galleria) – Zanele Muholi: ZAZISE

To 19.5. Sinebrychoffin taidemuseo – Linné ja pieni pala paratiisia


Loukko’s museum club is returning for the spring!

Loukko’s museum club was created in 2019 and it made eight trips to a total of four different museums and even the backstage of Finland’s national opera! Because of covid and the resources needed for operating the rest of Loukko, the museum club was on break for a few years, but now it’s awaking from its slumber once more!

The idea behind the museum club is to make it easier to visit exhibitions, both financially and socially. The museum club organizes mellow group visits to art exhibitions free of charge. We’re not art critics, historians or experts, but we want to encourage everyone to experience art and create new opportunities to do so.

The club’s Loukko-people check out the exhibitions beforehand and write short descriptions of them as well as list possible content notes. We check out what the museum’s toilets are like and seek out places to sit, paid and free cloakrooms, and the most physically accessible ways around the building.

One visit is for an exhibition or two, depending on their size. We’re not museum guides, but we can talk about thoughts the exhibition awakened – and should you want to, you can also write about them in Loukko’s online zine.

Culture belongs to you, even if you can’t afford entrance fees, even if you’re scared of going alone and even if public spaces and fancy buildings feel strange to you. Art is a part of humanity and you have the right to experience it. Let’s go together!

How can I join?

Each trip has a different limit on how many people can join, depending on the museum. So that we can stay within the alotted group size, please sign up by sending an email to loukko@kulttuuriloukko.fi or by sending a direct message to Loukko’s instagram. In your message, tell us which day’s trip you’d be coming along to. You’ll receive a confirmation message from us. It’s alright if you can’t join even after signing up, but please tell us if you’re not coming so we know you’re not lost somewhere!

Upcoming visits

The museum club’s upcoming visits of 2022 will be updated to this page.

Past visits

11.4. Amos Rex – Maanala

22.4. The Finnish Museum of Photography (Kaapelitehdas) – Pictorialism & Impression remains

2.5. The Finnish Museum of Photography (K1 / Kämp Gallery) – Zanele Muholi: ZAZISE

19.5. Sinebrychoff Art Museum – Linnaeus and Glimpses of Paradise