Loukon Museokerho

Mennään yhdessä museoon!

Loukkoon perustetun Museokerhon tarkoitus on madaltaa näyttelyissä käymisen kynnystä taloudellisesti ja sosiaalisesti. Museokerho tekee maksuttomia ja ohjattuja ryhmäkäyntejä taidenäyttelyihin lempeällä otteella. Emme ole taidekriitikoita, -historioitsijoita taikka asiantuntijoita, mutta haluamme kannustaa kaikkia taiteen kokemiseen ja luoda uusia mahdollisuuksia sitä varten.

Kulttuuri kuuluu juuri sinulle, vaikka sisäänpääsymaksuihin ei olisi varaa, vaikka et uskaltaisi yksin lähteä tai vaikka julkiset tilat ja prameat puitteet tuntuisivat vierailta. Taide on osa ihmisyyttä ja sinulla on oikeus kokea se. Mennään yhdessä!


Tämä on siis kutsu kaikille, jotka haluaisivat nauttia taiteesta mutta joille kynnys lähteä museoon tuntuu korkealta

Museokerhon toiminta alkoi keväällä 2019 Kiasmassa. Kerhon loukkolaiset vetäjät tutustuvat näyttelyihin etukäteen ja laativat niistä lyhyet kuvaukset ja mahdolliset sisältövaroitukset. Kartoitamme tilan sukupuolineutraalit WC-tilat, levähdyspaikat, maksulliset ja maksuttomat narikat sekä esteettömimmät kulkureitit.

Yhdellä käynnillä kierretään näyttely tai pari niiden laajuudesta riippuen. Emme vedä opastuksia, mutta ryhmässä voidaan jakaa näyttelyistä heränneitä ajatuksia – ja halutessamme voimme myös kirjoittaa niistä Loukon verkkomediaan.

Miten mukaan?

Museokerhon tapaamiset ovat avoimia. Voit varmistaa paikkasi ilmoittautumalla osoitteeseen vilja@kulttuuriloukko.fi, tai vaan saapua paikalle. Näyttelyiden esittelyt löydät alempaa sekä linkkien takaa Loukon somesta. Seuraavat tapaamiset:

 

Menneet Museokerhot:

TERVETULOA!

 

Seuraava käynti ti 17.9. klo 18 Kiasmassa

17.9.2019 Kiasma: Yhteiseloa-kokoelmanäyttelyn uusi puoli & Torbjørn Rødlandin Fifth Honeymoon

Tapaamme Kiasman aulassa lipunmyyntitiskin edessä klo 18. Tunnistat meidät Museokerho-kyltistä! Lisätietoja osoitteesta: vilja@kulttuuriloukko.fi

 

Museokerho aloittaa syyskautensa vierailemalla tiistaina 17.9.2019 nykytaiteen museo Kiasmassa! Kierroksella tutustutaan Yhteiseloa-kokoelmanäyttelyn uuteen osaan sekä Torbjørn Rødlandin video- ja valokuvateoksiin.

Keväällä Museokerho kävi katsastamassa kolmannessa kerroksessa sijaitsevan Yhteiseloa -näyttelyn ensimmäisen puoliskon. Näyttelyä on nyt laajennettu toiseen kerrokseen, jossa ihmisen suhdetta luontoon tarkastellaan mm. spiritualismin ja riittien kautta. Millä tavoin ihminen on yrittänyt ja pyrkii edelleen vaikuttamaan todellisuuteensa, elämään sekä kuolemaan tai niiden jälkeisiin tapahtumiin? Teoksissa vilahtelevat mystiikka ja tiede, luonto ja suhde muihin, meditaatio ja tähtikuviot, pakanallinen kulttuuriperintö, uskomukset sekä hengelliset johtajat. Millä tavoin ihminen on pyrkinyt keräämään tietoa ja ymmärtämään omaa asemaansa todellisuudessa?

Lue lisää: Yhteiseloa 

Sisältöhuomautukset: kuoleman käsittely, kolonialismi, eläimen luut, pelottavat elementit videolla, veri

 

Norjalaisen Torbjørn Rødlandin (1970) yksityisnäyttely Fifth Honeymoon koostuu Between Fork and Ladder -nimisestä videoteoksesta sekä voimakkaan tunteellisista ihmisvalokuvista. Rødlandin valokuvia kuvaillaan usein intiimeiksi ja monitulkintaisiksi. Näyttelyn tarkemmat tiedot päivitetään n. viikko ennen varsinaista käyntiä.

Lue lisää: Torbjørn Rødland – Fifth Honeymoon 

Sisältöhuomautukset: Päivitetään myöhemmin.

 

Kiasma on liikkumisesteetön, ja tarpeen tullen reitit suunnitellaan hissien mukaan. Sukupuolittamattomia WC-tiloja löytyy joka kerroksesta ja levähdyspaikkoja on näyttelyiden lomassa. Pohjakerroksen takaosasta löytyy 20 sentin kolikoilla toimivia säilytyslokeroita, ja palvelunarikka on ilmainen.

 

in English:

Join the Museum Club!

Loukko has founded the Museum Club in order to increase accessibility to visual arts. We think experiencing art should be accessible to everybody regardless of finance, age, gender, social status or functionality. The Club mainly operates in Helsinki, through free-of-charge group visits to art exhibitions. Our first visit was in the Museum of Contemporary Art Kiasma in March.

This an invitation for everyone who would like to experience art but might not feel comfortable entering a museum

We are not art historians, critics nor specialists but we want to encourage everyone to experience art. Museum Club always maps out the exhibitions and spaces and provides information on physically accessible routes, gender neutral toilets, any hidden fees, resting spots among exhibitions and content notes on triggering subjects.

The Club visits one or few exhibitions at a time, depending on how extensive they are. We don’t provide guided tours, but members of the group can share their thoughts and impressions about the art works. It is also possible to write together about the exhibitions for Loukko website and social media channels. The Museum Club will started off last spring by meeting once a month at Kiasma. We make our visits on weekday evenings when the museum is less crowded. Upcoming meetings:

Past events:

The visits are free of charge. You can sing up to make sure you have a spot or ask more at vilja@kulttuuriloukko.fi but you can also just show up. Content notes and introductions for upcoming exhibitions can be found below and from Loukko’s social media channels. Welcome!

 

Next meeting on Tuesday 17.9. 18:00 at Kiasma

17.9.2019 Kiasma: The second half of the Coexistence exhibition & Torbjørn Rødland’s Fifth Honeymoon

We’re gathering in Kiasma’s lobby in front of the ticket sales desk at 6PM. You can recognize us from the Museum Club sign. More info at vilja@kulttuuriloukko.fi.

 

Loukko’s Museum Club is kicking off its autumn season by visiting contemporary art museum Kiasma on Tuesday, the 17th of September! We’ll take a look out the new part of the Coexistence exhibition and Torbjørn Rødland’s video and photography work.

 

In the spring the Museum Club checked out the first half of the Coexistence exhibition on the third floor. The exhibition has been expanded to the second floor where humankind’s relationship with nature is examined through the lens of spiritualism and rites among other things. How have humans tried to and continue to try to affect their reality, life, and death as well as the events after them? Mysticism and science, nature and relationships, meditation and constellations, pagan legacies, beliefs and spiritual leaders are among the themes that the exhibition showcases. How have humans attempted to gather information and understand their own position in reality?

Read more: Coexistence

Content notes: death, colonialism, animal bones, frightening elements on video, blood

 

Norwegian artist Torbjørn Rødland’s (born 1970) exhibition Fifth Honeymoon is comprised of the Between Fork and Ladder video piece and strongly emotional portraits of people. Rødland’s photos are often described as intimate and open to many interpretations. The exhibition’s details will be updated about a week before the visit.

Read more: Torbjørn Rødland – Fifth Honeymoon

Content notes: To be added later.

 

Kiasma is accessible with mobility aids and the routes are planned around elevators if needed. There are gender neutral toilets on each floor and there are benches for sitting amongst the exhibitions. In the back of the ground floor there are lockers that operate with a 20 cent coin, and the cloakroom is free of charge.