Loukon nykymuotoinen toiminta päättyy helmikuun loppuun

Loukko ry:n perustama ja pyörittämä Alakulttuurikeskus Loukko lopettaa toimintansa Helsingin Kalliossa helmikuun 2022 loppuun. Yhdistyksen toiminta saavutettavamman ja turvallisemman kulttuurin eteen sekä rahoitushankinta uusia tiloja varten jatkuu, mutta välissä on paljon tehtävää. Syynä keskuksen lopettamiseen ovat haastava talous- ja koronatilanne, työryhmän hiipuneet voimavarat sekä työryhmän sisäisen häirintätapauksen myötä ilmenneet epäkohdat kollektiivin toimintamalleissa ja osaamisessa.
In English

Miksi toiminta päättyy Castréninkadulla?

Toiminnan tavoitteena on ollut alusta saakka perustaa turvallisempi esiintymisareena ja tapahtumatila marginaalitaiteelle. Ajatuksenamme on myös ollut tehdä kulttuurin ja taiteen kentällä toimimisesta ja jopa työskentelystä saavutettavampaa myös erityis- ja vähemmistöryhmille. Luotimme siihen, että tulemme saamaan pysyvämpiluonteisen rahoituksen, kunhan todistamme toiminnan tärkeyden ja olemassa olevan tarpeen laajuuden.

Castréninkadun tiloihin muutettiin keväällä 2019 sillä ajatuksella, että pääsemme demonstroimaan suunniteltua toimintaa, jolloin suuremman rahoitusosuuden saaminen muualta olisi helpompaa. Nykyisen tilan oli tarkoitus olla koko ajan eräänlainen koelaboratorio, jossa voisimme verkostoitua, tehdä toimintaamme tunnetummaksi ja selvittää, mitkä alueet siitä nousevat kävijöille kiinnostavimmiksi. Koska Loukon nykyinen tila sijaitsee asuintalossa, ajattelimme alusta asti, että se on vain välivaihe kohti omaa keikka- ja tapahtumapaikkaa, missä ääntä voi pitää myös iltakymmenen jälkeen stressaamatta naapureita ja naapureista.

Emme varautuneet tarpeeksi hyvin siihen mahdollisuuteen, ettei isompaa rahoitusta saadakaan. Toisaalta ajattelimme, että haluamme mieluummin päästä järjestämään ja testaamaan varsinaista toimintaa kuin pyöritellä ikuisesti papereita ja kokoustaa keskenämme pöytälaatikkoyhdistyksenä. Pikkuhiljaa on käynyt selväksi, ettei “perse edellä puuhun” ollut välttämättä paras taktiikka.

Olemme toimineet nykyisissä tiloissamme pian kolme vuotta kädestä suuhun. Se ei ole antikapitalistiselle toiminnalle eikä aktivismille laisinkaan tavatonta, mutta viidestä kuuteen päivään viikossa säännöllisesti auki olevalle toiminnalle se alkaa olla kestämätöntä.

Työryhmämme jäsenet ovat tehneet mittaamattoman määrän työtä Loukon hyväksi ja joutuneet kuitenkin samalla hankkimaan elantonsa muualta. Ajankäytöllisesti säännöllisten viikottaisten työvuorojen tekeminen ilman palkkaa ei vain voi jatkua vuodesta toiseen, joten jonkin on muututtava.

Lisäksi työryhmän sisällä on kesällä 2021 ilmennyt pidempikestoinen häirintätapaus, mikä on johtanut useamman ihmisen eroon työryhmästä.

Vaikka olemme pohtineet turvallisemman tilan toimintaperiaatteita vuosikausia, osoitti kyseinen tapaus kuitenkin ikävä kyllä sen, etteivät prosessimme ja osaamisemme ole todellisen tilanteen sattuessa vielä tarpeeksi hyvällä tolalla. Tilanteen käsittely pitkittyi anteeksiantamattoman paljon ja käsittelyprosessi on aiheuttanut yllättävän paljon erimielisyyttä siitä, miten käsitellä tällaisia tilanteita ja siitä seuraavaa vastuuta. Eniten tästä on tietysti kärsinyt häirinnän uhriksi joutunut Talvi Baldassini, jota työryhmämme ei ole osannut kohdata tarpeeksi kokonaisvaltaisesti, ymmärtävästi ja ylipäätään oikein. Tämä ei tietenkään käy päinsä turvallisemmaksi julistautuvassa toiminnassa.

Tässä kohtaa haluamme vilpittömästi pyytää anteeksi häirinnän ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneelta työryhmämme entiseltä jäseneltä Talvilta. Olemme todella pahoillamme saamastasi kohtelusta koko työryhmän puolesta. Vaikka ahdistavasti käyttäytynyt työryhmän jäsen poistui toiminnasta heti tilanteen valjetessa, kollektiivimme epäonnistui tilanteen jälkikäsittelyssä ja uhrin tukemisessa.

Julkaisemme uhrin nimen hänen omasta toiveestaan. Häiritsijän nimeä emme lakiteknillisistä syistä julkaise, mutta toivomme hänen pohtivan, kehittävän ja korjaavan käytöstään ennen minkäänlaiseen yhteisölliseen toimintaan osallistumista.

Jotta voimme jatkossa tarjota kävijöillemme turvallisemman tilan ja myös työryhmäläisillemme turvallisen ja luottamuksen arvoisen tavan osallistua toimintaan, haluamme keskittyä rauhassa kehittämään sisäistä viestintäämme ja toimintamallejamme vastaisuuden varalle. Meidän täytyy myös keskittyä kehittämään omaa yhteisöämme, sillä valitettavasti jatkuva toiminnan pyörittäminen muille on vienyt aikaa tärkeältä ryhmäytymiseltä ja yhteisöllisyydeltä, jonka pitäisi kuitenkin olla kaiken toiminnan perusta.

Meidän ei ole nykyisillä resursseilla enää mahdollista ylläpitää yhtä aktiivisessa toiminnassa olevaa tilaa, hakea rahoitusta sekä siihen että toiseen tilaan yhtäaikaisesti ja kouluttautua työryhmänä. Odotukset Loukon toimintaa ja työryhmää kohtaan ovat – ja hyvä niin – korkealla, ja me haluamme voida suoraselkäisesti myös vastata niihin. Tällä hetkellä tämä vaatimus ei täysin toteudu.

Mitä nyt?

Vuokrasopimuksemme Castréninkadulla päättyy 15.3.2022, emmekä omasta tahdostamme jatka vuokrasopimusta. Suljemme Alakulttuurikeskus Loukon Castreninkadulla helmikuun 2022 loppuun. Viimeinen toimintaviikkomme nykyisissä tiloissa on 21.-26.2.2022. Tänä aikana lähes kaikki Loukon tiloista löytyvä on jaossa ilmaiseksi tai myynnissä edulliseen hintaan. Viimeisille viikoille kehitetään pientä kivaa ohjelmaa niissä rajoissa kuin se pandemiatilanteen kanssa on mahdollista.

Jatkamme toimintaa yhdistyksenä ja kollektiivina, jonka toiminnasta tulemme tiedottamaan jatkossa, kunhan suunta selviää meille itsellemme.

Ensin me kuitenkin lepäämme hieman ja hoidamme itsemme toimintakuntoon. Tämä tulee sisältämään turvallisemman tilan ohjeistuksen ja käytänteiden purkamisen ja uudelleenrakentamisen alusta saakka. Tulemme pohtimaan ja kehittämään vastuunottokykyämme siten, että voimme välttää tällaisten virheiden sattumisen tulevaisuudessa.

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt toiminnallemme 30 000 euron apurahan vuodelle 2022, ja tätä rahoitusta tullaan käyttämään työryhmän kouluttamiseen ja meitä pidemmällä olevien turvallisten toimijoiden konsultointiin.

Vasta, kun voimme olla varmoja, ettemme toista nyt kriisitilanteen käsittelyssä tapahtuneita virheitä, voimme miettiä uuden toimitilan avaamista. Jatkamme kuitenkin edelleen työtä kohti omaa, turvallisemman tilan periaatteita noudattavaa keikka-, kohtaamis- ja tapahtumapaikkaa vähemmistöille, marginaaliryhmille ja alakulttuureille.

Lopuksi

Kiitämme suuresti kaikkia, jotka olette kuluneiden kuuden vuoden aikana olleet osa Loukon tarinaa – teitä on niin paljon, että lista olisi loputon!

Erittelemme vuoden 2021 toimintaa ja toimijoita tarkemmin pian julkaistavassa toimintakertomuksessa, mutta kaikesta huolimatta saimme jälleen aikaan paljon hyvääkin. Loukko on ollut ja tulee olemaan tekijöillensä rakas, emmekä luovu keskuksesta kevyin mielin.

Pyydämme ymmärrystä sen suhteen, että tilanne on työryhmällemme monella tasolla vaikea. Tulemme tiedottamaan toiminnastamme nykyisillä kanavillamme sitä mukaa, kun tiedotettavaa tulee.

Jos kuitenkin haluat kysyä tai keskustella toiminnan lopettamiseen johtaneista syistä, voit ottaa suomeksi tai englanniksi yhteyttä: loukko@kulttuuriloukko.fi. Käsittelemme viestit ja vastaamme niihin niiden resurssien puitteissa, mitkä meillä tällä hetkellä on käytössämme.

Jos haluat edesauttaa toiminnan jatkumista, se onnistuu esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

KYSELYYN VASTAAMINEN

Mikäli koet Loukon toiminnan jatkamisen arvoisena, auta meitä kohti isompaa rahoitusta vastaamalla oheiseen kävijäkyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, minkälaista hyötyä Loukon toiminta tuo yksilöille sekä yhteisöille ja minkälaista toimintaa yhdistyksen toivottaisiin järjestävän.

Kävijäkyselyyn pääset TÄSTÄ.

KANNATUSJÄSENYYS

Koska emme vielä osaa sanoa, missä muodossa toimintamme tulee jatkumaan, emme ole määrittäneet kannatusjäsenyydelle minimihintaa vuodelle 2022. Jos haluat tukea toimintamme jatkumista rahallisesti, voit tehdä sen vapaavalintaisella summalla TÄÄLTÄ löytyvien ohjeiden mukaan.