PALKKATUKITÖIHIN LOUKKOON?

Piirretty kuva, jossa vierekkäin kolme erisävyistä ikkunaa.

English version here

PÄIVITYS 15.9.2021: Molemmat paikat on täytetty. Kiitos kaikille hakeneille!

Loukko ry etsii palkkatuella palkattavia työntekijöitä. Työsuhde perustuu TE-keskuksen palkkatukeen – varmistathan TE-toimistosta että olet oikeutettu 100% palkkatukeen, ennen kuin haet paikkaa! 100% palkkatuen ehtona on, että hakija on ollut työttömänä vähintään kaksi vuotta. Palkkaus vaatii myös kaupungin puollon. Työ on osa-aikainen, 65% täydestä työajasta eli noin 26h / viikko. Työsuhde alkaa 6kk määräaikaisena, ja sitä on mahdollista jatkaa korkeintaan toiset 6kk. Kuukausipalkka asettuu välille 1400€ – 2000€ riippuen hakijan pohjakoulutuksesta ja yhdessä tarkemmin määritellystä työnkuvasta.

Loukko ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimialaa on taide- ja kulttuuritoiminta. Ylläpidämme Helsingin Kalliossa ostopakotonta Alakulttuurikeskus Loukkoa, jossa toimii vegaaninen kahvila, hävikkilounastarjoilua, pientekijöiden tuotteita myyvä Loukko Shop, monitaiteellista ohjelmaa, työpajoja ja taidegalleria.

Loukon tärkeimpiä arvoja ovat saavutettavuus ja yhdenvertaisuus. Toimimme turvallisempana tilana eli olemme sitoutuneet vähentämään yhteiskunnallisten vähemmistöryhmien kohtaamaa syrjintää. Haluamme tehdä tilaa moninaisuudelle, matalan kynnyksen osallistumiselle ja omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle. Odotamme hakijoiden kunnioittavan näitä arvoja ja toimintaperiaatteita. Voit tutustua meihin enemmän verkkosivujemme kautta: https://www.kulttuuriloukko.fi

Työhön perehdytetään ja työtehtäviä on mahdollista jossain määrin räätälöidä hakijan tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan, mutta voimme tällä hetkellä palkata vain työntekijöitä jotka pystyvät myös itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn. Molemmissa tehtävissä työskentelet osana Loukon työryhmää, johon kuuluu sekä vapaaehtoisia että osa-aikaisia työntekijöitä ja yhdistyksen hallitus. Työhön ei ole tiettyjä koulutus- eikä työkokemusvaatimuksia, mutta toivomme valitulta oma-aloitteisuutta ja halua kehittää Loukon toimintaa ja omaa työnkuvaa entisestään.

Etsimme työntekijöitä kahteen tehtävään:

  • Alakulttuurikeskus Loukon päivittäistoiminnan vuorovastaava

Työtehtäviin kuuluu hävikkilounas- ja kahviotoiminnan koordinoiminen, vuorosuunnittelu, asiakaspalvelu ja muut Loukon perustoimintaan kuuluvat työtehtävät, joita voidaan räätälöidä myös valittavan kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Työ ajoittuu pääasiassa arkipäiviin ja päivä- ja iltavuoroihin. Osa vuoroista voi sijoittua viikonlopuille. Työ tehdään pääasiassa Alakulttuurikeskus Loukon tiloissa osoitteessa Castréninkatu 7, 00530 Helsinki. Työhön ei ole koulutus- eikä työkokemusvaatimuksia. Työryhmämme on monikielinen, joten perustason suomen ja englannin kielitaidosta on hyötyä. Sujuva kielitaito ei ole edellytys. Ajokortista on hyötyä, mutta se ei ole vaatimus. Hygieniapassin voi suorittaa Loukon kustantamana, mikäli sellaista ei valmiiksi ole.

  • Loukko ry:n viestintävastaava

Työtehtäviin kuuluu vastaaminen yhdistyksen sisäisestä ja julkisesta viestinnästä sekä sosiaalisesta mediasta: kuvankäsittely, tekstinkäsittely ja -tuottaminen sekä markkinointi ja viestinnän suunnittelu sekä kehittäminen yhdessä toiminnasta vastaavien kanssa. Koulutus- tai työkokemusvaatimuksia ei ole, mutta odotamme kuvankäsittelytaitoja, perustason suomen- ja englanninkielen taitoa sekä kokemusta tai kiinnostusta viestinnän saavutettavuudesta. Osa työstä on mahdollista tehdä myös etänä, mutta osa suoritetaan Castréninkadun toimitiloissa.

Haku on auki 28.7.2021 – 15.8.2021. Kutsumme hakijoita haastatteluihin elokuun loppupuolella. Työ voi alkaa syyskuussa tai myöhemmin, riippuen palkkatukihakemusten käsittelyajoista. Lähetä hakemus osoitteeseen loukko@kulttuuriloukko.fi ja kirjoita otsikkokenttään PALKKATUKITÖIHIN LOUKKOON?

 

Kuvitus: Auri