Toimintakertomus 2017

Loukko ry aloitti toimintansa ja rekisteröityi yhdistykseksi toukokuussa vuonna 2017. Jo sitä ennen yhdistyksen perustanut työryhmä oli noin puolen vuoden ajan suunnitellut tulevan Alakulttuurikeskus Loukon toimintaa ja osallistunut suunnitelmalla Vuosisadan rakentajat -kilpailuun, jossa hanke ylsi finaaliin saakka.

Vuonna 2017 työryhmän vetäjä Hanna Räty kirjoitti Loukosta näin:

Loukko tarjoaa esteetöntä ja saavutettavaa taide-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa kaikenikäisille. Erityisesti ohjelmistossa tullaan painottamaan pienimuotoisia teatteriproduktioita, musiikkiesityksiä ja erilaisia työpajoja sekä taidenäyttelyitä. Alakulttuurikeskus Loukko tulee toimimaan kehtona omaehtoiselle ja turvalliselle matalan kynnyksen toiminnalle ja kohtauspaikkana sekä helsinkiläisille kävijöille että valtakunnallisille toimintaryhmille.

Loukon toiminnassa korostetaan turvallisuutta ja helppoa lähestyttävyyttä erityisesti sellaisten ryhmien ja yksilöiden kohdalla, jotka kokevat osattomuutta ja syrjinnän pelkoa erilaisten henkilökohtaisten, fyysisten tai sosiaalisten ominaisuuksien perusteella. Monet Loukon työryhmästä lukeutuvat myös itse johonkin näistä kategorioista, ja toivomme myöhemmässä vaiheessa voivamme osallistaa tuotantoihimme ja työllistää itsemme lisäksi myös muita vastaavissa tilanteissa olevia ihmisiä.

Tavoitteet

Vuoden 2017 alussa Loukko ry asetti tavoitteekseen avata Alakulttuurikeskus Loukon Suvilahden kaautehdasalueen Valvomo-rakennukseen.

Alakulttuurikeskus Loukon perustamisen lisäksi Loukko ry:n tavoitteena on edistää tietoisuutta ja keskustelua saavutettavuudesta ja esteettömyydestä erityisesti taide-, kulttuuri- ja liikuntatoiminnassa sekä myös yhteiskunnassa yleisesti. Loukko ry:n päätavoite on sosiaalisen hyvinvoinnin sekä osallisuuden ja saavutettavuuden edistäminen. Loukko ry haluaa laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden käsitteitä kattamaan myös sosiaalisen ja taloudellisen saavutettavuuden tasot.

Hallitus 2017-2018

Loukko ry:n hallituksen jäsenet ensimmäisen hallituskauden (toukokuu 2017 – tammikuu 2018) aikana olivat Hanna Räty, Mirjami Mykkänen ja Sarita Kemppainen

Kuva: Toni Härkönen

Toiminta 2017

Työryhmän kasaaminen ja toiminnan suunnittelu

Vuoden 2017 tammikuusta Loukon perustaja Hanna Räty alkoi kasata ympärilleen aktiivisia toimijoita luodakseen esteetöntä kulttuuritoimintaa. Työryhmä muovaantui ensimmäisen vuoden aikana noin kymmenhenkiseksi.

Työryhmään kuuluu kokeneita tapahtumajärjestäjiä, sosiaali- ja kulttuurialojen osaajia sekä liikunnanohjaajia ja taiteilijoita. Ydinryhmän lisäksi toimintaan osallistui jo ensimmäisenä vuotena kymmeniä vapaaehtoisia. Vapaaehtoispohjalta toimivia aktiiveja on sitoutettu tapahtumatoiminnalla, säännöllisillä kokouksilla sekä yhteisillä virkistyspäivillä.

Vuosisadan rakentajat

Loukko osallistui satavuotiaan Suomen kunniaksi järjestettyyn Vuosisadan Rakentajat -kilpailuun, jossa yli 40 rahoittajasäätiötä etsivät nuorille parempaa tulevaisuutta. Loukon työryhmä osallistui kilpailuun idealla estettömästä alakulttuurikeskuksesta, joka osallistaisi nuoria toimintaansa.

Vuosisadan Rakentajat -tiimikuva

Loukko pääsi finaaliin kisaamaan miljoonaluokan rahoituksesta. Voitto jäi lopulta saamatta, mutta toukokuussa 2017 Loukko sai kilpailusta 7000 euron kiihdytysapurahan esteettömyystietoja kartoittavan me:ne-sovelluksen konseptointiin. Konseptoinnin toteutti Raisa Omaheimo ja koodaustyön Okko Ojala.

Esteettömyyskartoitus

Loukko toteutti keväällä 2017 kyselyn esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Anonyymiin kyselyyn vastasi 130 ihmistä, ja sen tuloksia on hyödynnetty sekä Loukon toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa että saavutettavuus-näkökulmien nostamisessa julkiseen keskusteluun.

Kartoituksen avulla Loukko sai konkreettista tietoa monista vähemmälle huomiolle jäävistä esteellisyyden muodoista, ja pystyy näin jatkossa vastaamaan entistä paremmin kohderyhmiensä tarpeisiin.

Kyselyn jälkeen Loukko alkoi puhua myös sosiaalisesta esteettömyydestä, jota harvemmin otetaan huomioon fyysisestikään esteettömissä tiloissa.

Mikä estää? -kampanja

Osana esteettömyskartoitustaan Loukko toteutti sosiaalisessa mediassa Mikä estää? -nimisen kampanjan, jossa osallistettiin ihmisiä kertomaan esteistä, joita he kohtaavat erilaisissa kulttuuritiloissa ja -palveluissa. Kampanjassa julkaistiin seitsemän videota.

Nuorten mediatyöpaja Korjaamolla

Loukko järjesti yhteistyössä Kulttuuritehdas Korjaamon kanssa kesä-heinäkuun 2017 kokoontuneen, nuorille suunnatun mediatyöpajan. Pajan tarkoituksena oli osallistaa nuoria median tekemiseen, jotta sen sisältö voitaisiin alusta saakka toteuttaa mahdollisimman kohderyhmää kiinnostavasti.

Intensiivikurssilla käytiin läpi havainnointia, aiheen ja näkökulman ideointia ja eri sisältöjen tyylilajeja. Jokainen osallistuja toteutti kurssin aikana artikkelin ja/tai kuvituksen, joka julkaistiin LoukkoZine-verkkomediassa. Loukon nettisivut ja samalla kyseinen verkkomedia lanseerattiin pienimuotoisesti elokuussa 2017.

LoukkoZine oli osa virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Tukikonsertit

Loukko ry järjesti syksyllä 2017 kaksi tukikonserttia, lokakuussa ravintola Kuudes linjassa ja marraskuussa ravintola Lepakkomiehessä. Konserteissa nähtiin tanssia, House of Jaahas-kollektiivin drag-show sekä tasokkaiden suomalaisten underground-musiikintekijöiden yhtyeitä: Kivesveto Go Go, Särkyneet, Rainbowlicker, Tuntematon Tie, Kansanmurha, Acid Runs ja The Matricides.

Tapahtumien tarkoituksena oli pääasiassa toiminnan näkyväksi tekeminen ja Loukon brändin vakiinnuttaminen, ei niinkään rahankeruu. Molemmista tapahtumista jäätiin kuitenkin voitolle, eikä Musiikinedistämissäätiön Kuudennen linjan konserttiin myöntämää tappiotakausta tarvittu.

Vegaaninen brunssi

Loukko toteutti vegaanisen sunnuntaibrunssin Oranssi ry:n järjestämän Oranssi-festin yhteyteen marraskuussa 2017.

Brunssi oli menestys; kahden kattauksen paikat varattiin loppuun parissa päivässä. Kuten tukikonserttien, myös brunssin perimmäinen tarkoitus oli Loukon tulevan toiminnan eri muotojen esittely ja näkyvyyden saavuttaminen pikemmin kuin rahankeruu. Brunssi sai paljon positiivista palautetta ja kyselyitä, joissa toivottiin siitä säännöllistä toimintaa.

Kierrätysteemaiset joulumyyjäiset

Joulukuun alussa Loukko järjesti Oranssi ry:n tiloissa do it yourself -teemaiset joulumyyjäiset, joihin haettiin myyjiksi sekä pienyrityksiä että yksityishenkilöitä, joiden koettiin jakavan Loukon arvomaailman. Myynnissä oli itse tehtyjä joululahjoja (taidetta, voiteita, vegaanisia herkkuja) sekä kierrätysteemaan sopiva lahjakirpputori.

Myyjäisten lisäksi tapahtumassa oli osallistavia työpajoja, joissa valmistettiin pieniä joulujahjoja, sekä ilmainen lahjojenpaketointipiste.