Usko itseesi ja soita bändissä – tytöt, ei-binääriset ja transnuoret huomio!

Sound Collective of Finland alkaa järjestää kaksikielistä bändileiritoimintaa 13- 17-vuotiaille tytöille, ei-binäärisille ja transnuorille tarkoituksenaan luoda osallistujille turvallinen tila. Vastaavia leirejä ovat 2010-luvun alusta asti järjestäneet suomeksi Girls Rock! Finland ja ruotsiksi Rock Donna. Nyt alkava toiminta yhdistää nämä kielet ensimmäistä kertaa, ja tarvittaessa ohjaus onnistuu myös englanniksi.

Viikonlopun mittaisia minileirejä järjestetään viitenä viikonloppuna keväällä ja syksyllä 2019. Niistä ensimmäisen ilmoittautuminen loppuu huomenna 20. maaliskuuta.

Mistä idea kaksikieliseen leiriin syntyi, Sound Collective of Finlandin työryhmä?

– Suomen- ja ruotsinkielisille on aina vain omaa eriytettyä toimintaansa, eivätkä nämä yleensä kohtaa toisiaan. Girls Rock! Finland ja Rock Donna ovat aika-ajoin keskustelleet yhteisleiristä, mutta tarvittiin Ida Boucht ja Jenny Lahtinen, jotka ideoivat minileirikokonaisuuden eri teemoilla Koneen säätiön apurahahakuun. Sen sijaan, että olisivat alkaneet suunnitella aivan uutta leiritoimintaa, he kutsuivat mukaan GR!F:n ja Rock Donnan. Koneen myönteinen apurahapäätös mahdollistaa nyt alkavat kaksikieliset leirit.

Sound Collective of Finland -tiimi: Sofia Fri-Xavier, Ida Boucht, Jenny Lahtinen, Laura Haarala

Prosessi koostuu yhdeksän kuukauden ajan kestävistä viikonloppuleireistä? Miksi päädyitte tällaiseen muotoon?

– Ida ja Jenny kehittivät pyörittämiemme bändileirien ideaa eteenpäin. Yleensä leirit ovat viiden päivän mittaisia yö- tai päiväleirejä, mutta nyt leirit toteutetaan teemoitettuina minileireinä pidemmällä aikavälillä. Tavoitteena olisi, että minileireillä olisi samoja ihmisiä, jotka pystyisivät treenaamaan ryhmässä musiikkia ja tutustumaan toisiinsa koko leirikokonaisuuden keston ajan. Tätä kautta he saisivat elinikäiset bändikaverit, jotka tukevat toisiaan, ja voivat päälle vielä kehittyä itselle vieraassa kielessä. Vuoden kestävä leirikokonaisuus on täsmäkoulutus itsensä uskomiseen ja bändissä soittamiseen.

Kokonaisuudessaan leirien tarkoitus on tukea nuoria tyttöjä, ei-binäärejä ja transnuoria bändisoittamisessa, koska musiikkimaailma on niin miesvaltainen. Miten transnuoret ja ei-binääriset nuoret otetaan huomioon?

– Esimerkiksi puhetavassa ja leirien sisällöissä. Ketään ei tytötellä, eikä käytetä poissulkevia termejä. Turvallisessa tilassa kaikki saavat olla omia itsejään. Musiikkihistoriassa haluamme myös ottaa esiin ei-binäärejä artisteja sekä transmuusikoita.

Ilmoittaudutaanko kaikille leireille nyt, vai syksyn leireille vaikkapa vasta kesällä?

– Leireille voi ilmoittautua ilmoittautumalla koko pakettiin jo nyt tai sitten erikseen yksittäisille leireille. Leireille ilmoittautuminen on auki koko vuoden, ja jos vapaita paikkoja löytyy, ne täytetään. Ensimmäiseen leiriin ilmoittautuminen loppuu 20.3.2019, mutta aina kannattaa ottaa yhteyttä senkin jälkeen.

Leirien ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet